Stáhnout formulář EAWS

Správce dat společnosti Fondazione ERGO-MTM Italia, as vás informuje, že vaše osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro správu vašich požadavků a že budou zpracovány pouze údaje, které poskytnete při této příležitosti. V každém případě můžete kdykoliv uplatnit své právo na přístup, opravu, zrušení, omezení, opozici, přenosnost a odvolání písemně na následující e-mailovou adresu fondazione@fondazionergo.it.


Ředitel údajů navíc vás před odesláním osobních údajů vyzve k zobrazení úplných informací o zpracování vašich osobních údajů vydaných v souladu s článkem 13 nařízení (EU) 2016/679, které jsou dostupné na následujícím odkazu.

Copyright © *Fondazione Ergo MTM Italia* 

All rights reserved.


Fondazione Ergo-MTM Italia

Via Procaccini 10

21100 Varese

+39 0332239979

fondazione@fondazionergo.it